Privacy Policy

datapolitik 

VELKOMMEN PÅ ONLINEDOC!

Vi behandler, i vores egenskab af dataansvarlig, en række personoplysninger om dig, når du opretter dig som bruger og udveksler værdifuld viden og erfaringer på vores sundhedsfaglige mødested onlineDOC (herefter ”Tjenesten”).

Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene som beskrevet nedenfor og at du ikke kan få adgang til Tjenesten.

Vi har en klar virksomhedspolitik om, at dine personoplysninger bruges ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og i det følgende informerer vi dig om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. 

Bemærk, at vi som udgangspunkt ikke sletter dit opslag, når du sletter din bruger. Det skyldes at dit opslag kan indgå i en samlet helhed med indhold leveret af andre brugere. Du kan dog ændre i dit opslag og fjerne informationer fra det, ligesom du kan kontakte os og bede os om at slette dit opslag.         

 1. Formål
  1.1 Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at:

  i) kunne levere Tjenesten til dig, herunder at give dig mulighed for at udveksle viden og dele erfaringer på vores sundhedsfaglige mødested, og

  ii) målrette annoncering på Tjenesten med henblik på at gøre de viste annoncer relevante for dig, herunder at kunne dokumentere værdien af annonceindrykninger på Tjenesten.
 2. Personoplysninger, som du giver os
  2.1 Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du opretter dig som bruger på Tjenesten samt de oplysninger, du angiver, når du anvender vores Tjeneste, herunder opretter og kommenterer opslag, kommunikerer med andre mv.

  2.2 De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
  2.2.1 Almindelige personoplysninger:
  – Stamdata; for- og efternavn, alder og køn.
  – Login informationer; e-mailadresse og adgangskode.
  – IP-adresse
  – Billede såfremt, at du selv vælger at uploade et profilbillede.
  – Andre potentielle oplysninger, som du afgiver, i dine opslag på Tjenesten. Det kan omfatte oplysninger i eller om det indhold, du angiver (såsom metadata), f.eks. lokationen af et billede eller datoen for oprettelsen af en fil.
  – Vi indsamler og behandler desuden oplysninger om dine tilknytninger (fx til en gruppe eller virksomhed/organisation) og den måde, du interagerer med dem i vores Tjeneste.
  – Oplysninger, som vi er pålagt eller berettiget til at behandle i henhold til national lovgivning, herunder for at kunne autentificere eller identificere dig eller verificere de oplysninger, vi har indsamlet.

  2.2.1.1 Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (samtykke).

  2.2.2 Følsomme personoplysninger:

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, men hvis du selv giver sådanne oplysninger i dine opslag, kan vi behandle:

– Helbredsoplysninger

– Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

2.2.2.1 Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9.2.a (samtykke).    

2.3 Hvis du har valideret din bruger, fx med CPR-nummer og NemID, bruges dette udelukkende til at validere din identitet og vil ikke blive gemt.

2.4 Vi har desuden en legitim interesse i, at opslag ikke slettes fra Tjenesten, da dette vil indgå i en samlet helhed med indhold leveret af andre brugere.

2.4.1 Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.4 (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse).         

3. Personoplysninger, vi indsamler automatisk

3.1 Vi indsamler automatisk oplysninger om de browsere og enheder, som du anvender til at tilgå Tjenesten.  herunder din færden på Tjenesten (da vores Tjeneste er annoncefinansieret). Dette hjælper os med at forbedre vores Tjeneste, herunder at tilpasse, vurdere, forbedre og målrette vores annoncering.

3.2 De indsamlede oplysninger vil typisk omfatte:

– Unikke id’er, browsertype, enhedstype, indstillinger, operativsystem mv.

– Din aktivitet

– Lokationsoplysninger, herunder oplysninger om geografisk placering fra din enhed. OBS: Du kan selv, på de fleste mobilenheder, kontrollere eller deaktivere brugen af lokaliseringstjenester i et program på din enhed via indstillingsmenuen.

3.2.1 Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.4 (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse).         

4. Opbevaring og deling

4.1 Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med de serviceleverandører, herunder IT-leverandører, som vi samarbejder og har et kontraktuelt forhold med, for at kunne levere Tjenesten til dig.

4.2 Samarbejdet med sådanne serviceleverandører er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler.

4.3 Vi påser løbende, at databehandlerne har tilstrækkelig IT-sikkerhed og overholder de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.  

4.4 Vi deler kun dine personoplysninger med andre, eksempelvis offentlige myndigheder eller politiet, hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

4.5 Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis det sker for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Eksempelvis kan vi, hvis du anvender Zoom Video Communications, Inc. (”Zoom”) til afholdelse af online møder, videregive enkelte af dine oplysninger til Zoom, for at Zoom kan håndhæve deres brugervilkår. I disse tilfælde vil Zoom være selvstændig dataansvarlig for dine personoplysninger, hvorfor vi henviser til Zooms egen privatlivspolitik Vi er ikke ansvarlig for Zooms behandling af dine personoplysninger som dataansvarlig.

4.6 Vi kan også videregive dine personoplysninger i anonymiseret form til statistisk eller videnskabelig brug.

4.7 Da vores Tjeneste er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig – såfremt dine oplysninger ændrer sig – om at foretage de relevante ændringer under din bruger, når du er logget ind på Tjenesten.

5. Overførsel af oplysninger til tredjelande

5.1 I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, f.eks. når vi benytter leverandører eller underleverandører i sådanne lande. En sådan overførsel vil altid ske inden for rammerne af Databeskyttelsesforordningen. 

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

6.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

7. Sletning af dine personlige oplysninger

7.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålene, som nævnt i afsnit 1, eller til opfyldelse af lovkrav.

7.2 Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe, at du har en aktiv bruger. Hvis du har været inaktiv i mere end 13 måneder og hvis du ikke reagerer på vores tilsendte varselsmail, kan vi slette din bruger ud fra relevante juridiske eller driftsmæssige opbevaringsbehov. Dette gælder dog ikke dine tidligere opslag og kommentarer, der som udgangspunkt ikke slettes, selvom din bruger slettes.

8. Dine rettigheder

8.1 Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig ved at bede om indsigt. De fleste af oplysninger har du selv adgang til, når du er logget ind på Tjenesten. 

8.2 Du kan til en enhver tid bede om at få din personlige oplysninger rettet. Dette har du også selv adgang til, når du er logget ind på Tjenesten.

8.3 Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.

8.3.1 Hvis dele eller hele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi slette din bruger. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

8.4 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Dataansvarlig

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

onlineDOC P/S
CVR-nr.: 39612690
Åhave Allé 1
8600 Silkeborg